Chúng tôi hứa với môi trường giao dịch không ma sát bằng cách sử dụng công nghệ đã được hàng triệu người tin tưởng.


Tôi muốn cái này!

Chúng tôi hứa với môi trường giao dịch không ma sát bằng cách sử dụng công nghệ đã được hàng triệu người tin tưởng.


Tôi muốn cái này!

Phổ biến nhất của chúng tôi.

Thích hợp cho hầu hết các nhà giao dịch tìm kiếm đòn bẩy cao (lên tới 2.000) và khuyến mãi tiền thưởng.

Cho các thương nhân dày dạn.

Thích hợp cho các thương nhân tìm kiếm điều kiện giao dịch cao cấp để giao dịch khối lượng lớn trong nhiều loại tài sản.

Cho các thương nhân chuyên nghiệp.

Thích hợp cho các thương nhân muốn giao dịch khối lượng cao đáng kể trong một tài khoản có cấu trúc với tỷ lệ cực kỳ cạnh tranh.

Sắp ra mắt.

3 loại tài khoản
để lựa chọn

Chúng tôi hiểu các nhà giao dịch khác nhau có nhu cầu khác nhau. Chúng tôi cung cấp nhiều lựa chọn các loại tài khoản và các tùy chọn đòn bẩy để lựa chọn.

Thông số kỹ thuật đầy đủ

 


  


 


 

Giao dịch tài sản
bạn muốn với
điều kiện bạn xứng đáng

Không ma sát và thực hiện nhanh. Độ chênh lệch giá cạnh tranh, hoa hồng bằng không, độ trễ cực thấp và thanh khoản sâu.

 

Danh sách tài sản đầy đủ
 
 
 
 
 

Giao dịch không ma sát
đáng để chờ đợi.

 
...
 

Giao dịch không ma sát
đáng để chờ đợi.

...
 
...

Đăng ký

Quỹ

Giao dịch

...
...

Đăng ký

Quỹ

Giao dịch